Organizacji

  • Analizuję przebieg procesów w organizacji
  • Rekomenduję rozwiązania do struktury organizacyjnej w oparciu o mapy procesów
  • Wspieram zarządzanie zmianą w Organizacji (IM)