Szkolenia

Business people discussing in a meeting
Szkolenia w pełni dostosowuję do potrzeb i celów Organizacji. Po rozpoznaniu oczekiwań Zleceniodawcy wspólnie ustalamy ich zakres oraz plan. Taki sposób pracy umożliwia rozwój kompetencji zawodowych pracowników, bieżącą weryfikację i monitorowanie ich umiejętności, zapewnia odświeżanie powziętej wcześniej wiedzy, co skutkuje wzrostem efektywności pracy zespołu. Poszczególne panele szkoleniowe prowadzę w formie warsztatów, połączonych z analizą case study. Aktywne uczestnictwo angażuje zespół, ułatwia przyswajanie wiedzy i umożliwia dzielenie się doświadczeniem zawodowym (miałam/em taki przypadek…). Motywuje również uczestników do współpracy i dyskusji, skupiając ich wokół celów szkoleniowych, inspiruje do innego sposobu działania (zaryzykuję, spróbuję) oraz budzi emocje.

Obszary:

Dla działów sprzedaży

  • Pozyskiwanie Klienta i obsługa, która gwarantuje sukces
  • Budowa i efektywne zarządzanie portfelem Klientów
  • Obiekcje Klientów, ich przyczyny oraz sposoby reagowania na nie
  • Techniki sprzedaży
  • Negocjacje handlowe

Dla menadżerów:

  • Zarządzanie zespołem
  • Motywowanie pracowników
  • Zarządzanie zmianą
  • Budowa i rozwój organizacji uczącej się
  • Dobre praktyki zarządcze w organizacji