Audyty

Szansa na rozwój

Portfela Klientów

Portfela Klientów

  • Pokazuję możliwości lepszego wykorzystania  potencjału portfela Klientów
  • Optymalizuję sprzedaż

Zespołu sprzedaży

Zespołu sprzedaży

  • Przedstawiam możliwości rozwojowe dla zespołu
  • Prowadzę coaching wspierający zarządzanie dla menedżerów

Procesu sprzedaży

Procesu sprzedaży

  • Przedstawiam możliwości optymalizacji czasu niezbędnego do efektywnej obsługi Klienta
  • Pokazuję dodatkowe możliwości poprawy jakości obsługi Klienta

Organizacji

Organizacji

  • Analizuję przebieg procesów w organizacji
  • Rekomenduję rozwiązania do struktury organizacyjnej w oparciu o mapy procesów
  • Wspieram zarządzanie zmianą w Organizacji (IM)