Doradztwo

Skuteczny Dział Sprzedaży

Zatrudnienie

Zatrudnienie

 • Uczę menedżerów jak prowadzić rekrutację skutecznych handlowców
 • Przekazuję narzędzia związane z zarządzaniem talentami

Portfel Klientów

Portfel Klientów

 • Przeprowadzam analizy sprzedaży
 • Pokazuję jak budować efektywne portfele Klientów
 • Przekazuję wiedzę z zakresu zarządzania portfelem Klientów

System Motywacyjny

System Motywacyjny

 • Pokazuję jak tworzyć systemy motywacyjne, które wspierają menedżerów w realizacji planów sprzedażowych

Komunikacja

Komunikacja

Pomagam w stworzeniu narzędzi wsparcia sprzedaży związanych z :

 • przepływem informacji w dziale sprzedaży
 • sposobem informowania Klientów o ofercie
 • utrzymywaniem relacji z Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • serwisem posprzedażowym

Siły Sprzedaży

Siły Sprzedaży

 • Przedstawiam sprawdzone narzędzia budowania sił sprzedaży
 • Pokazuję jak prowadzić spotkania z działem handlowym i poszczególnymi jego pracownikami
 • Pomagam w analizach dotyczących sił sprzedaży ( skuteczność, postawy, motywacja)

 

Badanie Rynku Klientów

Badanie Rynku Klientów

 • Przygotowuję dedykowane organizacjom narzędzie do poznania oczekiwań Klientów
 • Przeprowadzam wraz z przedstawicielami działów handlowych analizy potrzeb Klientów w celu zwiększenia efektywności sprzedaży.

Narzędzia

Narzędzia

Opracowuję  rozwiązania „szyte na miarę” ułatwiające:

 • zdobywanie informacji sprzedażowych
 • wdrażanie CRM
 • analizowanie rynku i konkurencji
 • budowę portfela Klientów
 • monitorowanie pracy działu handlowego

System Sprzedaży

System Sprzedaży

 • Pomagam w opracowaniu systemu sprzedaży w danej organizacji
 • Przygotowuję narzędzia wspierające jego działanie

Doradztwo, które oferuję opiera się na wiedzy i ponad 20 letnim moim doświadczeniu w prowadzeniu biznesu oraz inspirowaniu do podejmowania decyzji innych.

Dysponuję dużą wiedzą praktyczną z zakresu zarządzania, sprzedaży i restrukturyzacji, zdobytą podczas wieloletniej pracy.

Specjalizuję się w działaniach polegających zarówno na audycie organizacji czy działu sprzedaży,  jak i planowaniu oraz wdrażaniu już określonych celów biznesowych, a także tworzeniu nowych strategii.