Portfel Klientów

  • Przeprowadzam analizy sprzedaży
  • Pokazuję jak budować efektywne portfele Klientów
  • Przekazuję wiedzę z zakresu zarządzania portfelem Klientów