Siły Sprzedaży

  • Przedstawiam sprawdzone narzędzia budowania sił sprzedaży
  • Pokazuję jak prowadzić spotkania z działem handlowym i poszczególnymi jego pracownikami
  • Pomagam w analizach dotyczących sił sprzedaży ( skuteczność, postawy, motywacja)